Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home2/stiriprahovene/public_html/wp-content/themes/barta/inc/modules/rt-post-ticker.php on line 24

Diseminarea Hărții facilităților digitale și încurajarea cetățenilor în acțiuni de cetățenie activă și digitală, subiecte principale în cadrul celor 3 sesiuni de consultare organizate de ASOCIAȚIA GO-AHEAD

În datele de 28 martie, 6 și respectiv 25 aprilie 2023 au avut loc 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie Activă”. Evenimentele au fost organizate de Asociația GO-AHEAD, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.

Sesiunile de consultare au avut ca obiectiv construirea unei rețele de ONG-uri, parteneri sociali, instituții de învățământ superior cu care Consiliul Județean Prahova și alte autorități locale /județene să se consulte cu privire la problemele comunității și care să-i ajute în atingerea obiectivelor propuse prin strategii.

Printre invitați s-au numărat atât reprezentanți ai mai multor ONG-uri și instituții de învățământ din județul Prahova, cât și reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova. 

În prima parte a evenimentelor, au luat cuvântul expertul cercetător, expertul de comunicare și managerul de proiect din echipa de implementare a Asociației GO-AHEAD. Aceștia au prezentat proiectul, acțiunile desfășurate în proiect și concluziile studiului „Analiza de evaluare a instrumentelor digitale la nivelul județului Prahova”. De asemenea, a fost prezentată și Harta Facilităților Digitale din județul Prahova, dezvoltată în cadrul proiectului care permite cetățenilor din județ să afle informații și să acceseze diverse tipuri de servicii electronice puse la dispoziție de către autoritățile publice, locale și centrale. 

În cea de-a doua parte a sesiunilor, a avut loc un panel de discuții libere ce a vizat diseminarea Hărții facilităților digitale din județul Prahova, participanții fiind invitați să ofere sugestii și soluții în acest sens. Au avut loc dezbateri și pe teme  de educație digitală și cetățenie activă în județul Prahova evidențiindu-se astfel provocări și oportunități la nivel local.

În urma feedback-ului și sugestiilor primite pe parcursul celor 3 sesiuni, va fi elaborat un set de recomandări în privința modalităților optime de diseminare a Hărții facilităților digitale și a modalităților prin care cetățenii județului pot fi încurajați să devină activi în comunitățile lor, folosind instrumente digitale. 

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect: Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro 

………………………………………………..

Cine este ASOCIAȚIA GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmărind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

Vrei să ai aceste informații mereu la îndemână? Descarcă acest comunicat în format PDF aici.

administrator

Related Articles