Warning: foreach() argument must be of type array|object, string given in /home2/stiriprahovene/public_html/wp-content/themes/barta/inc/modules/rt-post-ticker.php on line 24

ASOCIAȚIA GO-AHEAD în sprijinul cetățenilor din județul Prahova

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă” Asociația GO-AHEAD și-a propus să vină în sprijinul cetățenilor prahoveni în vederea familiarizării acestora cu conceptul de cetățenie activă, educarea în privința necesității dezvoltării competențelor digitale, dar și prin promovarea beneficiilor, pe care cetățenii le pot avea, dacă se implică activ în comunitatea din care fac parte.

03.07.2023

ASOCIAȚIA GO-AHEAD în sprijinul cetățenilor

din județul Prahova

Prin implementarea proiectului „Dezvoltarea inteligenței digitale pentru o cetățenie activă” Asociația GO-AHEAD și-a propus să vină în sprijinul cetățenilor prahoveni în vederea familiarizării acestora cu conceptul de cetățenie activă, educarea în privința necesității dezvoltării competențelor digitale, dar și prin promovarea beneficiilor, pe care cetățenii le pot avea, dacă se implică activ în comunitatea din care fac parte.

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă” este un proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și este derulat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

Viziunea noastră este de a pregăti tinerii pentru a răspunde provocărilor secolului 21 și lucrând cu aceștia am sesizat nevoia de o abordare integrată. Astfel, ne-am implicat activ în dezvoltarea locală, în susținerea comunităților din județul Prahova construind pe lângă programe educaționale dedicate profesorilor, consilierilor, părinților și elevilor, și programe dedicate cetățenilor care să îi ajute să țină pasul cu progresul tehnologic, dar și să devină ei înșiși mai responsabili.” Alexandra Bălșeanu, Președinte Asociația GO-AHEAD

Pe parcursul derulării proiectului, cetățenii județului Prahova au avut acces la o serie de materiale, evenimente și programe educative menite să vină în ajutorul acestora pentru a facilita comunicarea cu administrația locală. Printre acestea menționăm PODCASTUL „ACTIV ÎN COMUNITATEA MEA”, 12 episoade realizate alături de personalități din medii nonguvernamentale și private, specialiști în politici publice, reprezentanți ai instituțiilor publice locale care au acceptat invitația de a vorbi despre importanța cetățeniei active și avantajele parteneriatelor dintre ONG-uri, cetățeni și administrația locală pentru o dezvoltare locală durabilă și transparentă.

Realizarea Hărții facilităților digitale disponibile în județul Prahova s-a regăsit printre instrumentele digitale puse la dispoziția cetățenilor. Harta include informații referitoare la facilitățile și serviciile online furnizate de Consiliul Județean Prahova și de primăriile din județ. Prin intermediul acesteia, orice cetățean prahovean are acces la serviciile digitale furnizate de primăria din localitatea lui. Harta este găzduită la adresa: www.cjph.infodigital.ro.

Printre evenimentele organizate în cadrul proiectului au fost și 3 sesiuni de consultare de tip masă rotundă la care au participat reprezentați ai organizațiilor non-guvernamentale active la nivelul județului Prahova, cu care asociația GO-AHEAD a încheiat parteneriate. Cetățenii au beneficiat și de accesul gratuit la 2 webinare online ce au vizat teme precum „Gestionarea identității digitale” și „Protejarea sănătății și bunăstării personale în mediul online și NETICHETA”.

Prin campania de promovare a bunelor practici de cetățenie activă desfășurată atât în mediul online pe platformele de socializare, cât și în mediul offline prin intermediul materialelor publicitare realizate în proiect: afișaje stradale, postere, distribuție de flyere, cetățenii au putut primi informații utile cu privire la acțiuni benefice comunității din care fac parte, dar și exemple concrete de implicare activă în soluționarea provocărilor digitale de zi cu zi.

Lansez tuturor cititorilor provocarea de a răspunde la întrebările Ce înseamnă pentru tine să fii un cetățean activ? Dar un cetățean digital? și de a acționa conform răspunsurilor cât mai mult și mai des, contribuind astfel la o societate sustenabilă.” Alexandra Bălșeanu, Președinte Asociația GO-AHEAD

Cine este ASOCIAȚIA GO-AHEAD?

GO-AHEAD este o asociație non-guvernamentală care încă din 2017 propune îmbunătățirea societății prin educație.

Prin fiecare proiect, prin fiecare activitate, indiferent că se adresează personalului didactic, tinerilor sau cetățenilor în general, GO-AHEAD își lasă amprenta pe educația și dezvoltarea personală a individului.

GO-AHEAD contribuie la formarea unor comunități echilibrate și de susținere, cu oameni care-și cunosc propriile drepturi și responsabilități și sunt conștienți de rolul lor activ în societate. Misiunea GO-AHEAD este integrarea dezvoltării socio-emoționale și consilierea în procesul educațional din România, urmârind astfel creșterea calității actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Prin viziunea asociației, copiii și tinerii noștri vor fi pregătiți să răspundă provocărilor secolului 21, având alături de ei mentori, părinți și profesori dedicați, capabili să le stimuleze curiozitatea, dezvoltarea emoțională și să-i ajute să-și valorifice potențialul.

„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412

Data de începere: 11.07.2022
Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei. 
Finanțare totală nerambursabilă: 411.597,89 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 349.858,23 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 61.739,66 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 8.399,97 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare despre proiect:

Ilinca Georgescu, Manager de proiect, www.go-ahead.ro / proiectepoca@go-ahead.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Vrei să ai aceste informații mereu la îndemână? Descarcă acest articol în format PDF de aici.

administrator

Related Articles